ГабровоТомислав Дончев

Дата на раждане: 06 август 1973 г.
Място на раждане: гр. ГАБРОВО
Семейно положение: Семеен, с един син
Образование и квалификация:
• През 2006 г. получава магистърска степен по стопанско управление от Великотърновски Университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
• През 2005 г. завършва курс по бизнес-менторинг в Академията по бизнес менторинг, Оксфорд, Великобритания
• През 2001 г. специализира “Подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми” в Института НЕГЕВ, Израел;
• През 1998 г. специализира политически науки в Международното лятно училище по политически науки и международни отношения, Полша;
• През 1997 г. получава магистърска степен по философия от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Има и втора специалност по журналистика;
• През 1991 г. завършва математическата гимназия в Габрово;

Професионален опит
От 2004 година до сега:
• Програмен директор в Институт “Отворено общество”- София, ръководи звеното за подготовка и управление на проекти по европейски програми. За последните три години под прякото му ръководство са спечелени международни проекти в социалната сфера и регионалното развитие на обща стойност 1 500 000 лева; работи в партньорство с редица утвърдени европейски консултантски фирми от Германия, Великобритания, Холандия, Италия, Словакия;
• Независим консултант и лектор в сферите: “Подготовка и управление на проекти”, “Планиране и стратегическо управление”, „Системи за оценка и текущ контрол”. Обучавал е представители на общини, областни администрации, училища, НПО, фирми в над 20 населени места на страната;
• Член на работната група към Министерство на финансите, разписала правилата за разпределение на средствата от Европейските фондове в България;
• Член на екипа “Експертни анализи” към Института “Отворено общество”, разработил Регионалния план за развитие на Северозападен район за планиране (възложено след процедура по Закона за обществени поръчки с възложител Министерство на Регионалното развитие и Благоустройството);
От 2001 до 2004 г. е изпълнителен директор на Високотехнологичен бизнес инкубатор-Габрово; в този период подготвя и управлява десетки проекти в Габрово в сферите на регионалното развитие, икономическото развитие, образованието и социалната сфера;
От 2000 до 2004 г. е Главен секретар на Клуб “Отворено Общество”- Габрово;
От 1995 до 2000 г. работи като доброволец, член на ръководството и служител в различни неправителствени организации от сферата на образованието и науката; бил е сътрудник и на агенция за социологически изследвания;
От 1999 до 2000 г. е редактор в Радио Габрово;
В периода 1997- 1999 г., работи като учител в Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” във гр.Велико Търново - преподава социална психология, логика, етика, философия на правото;

Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти