ЦаревоПетко Янков Арнаудов

Име: ПЕТКО ЯНКОВ АРНАУДОВ
Дата на раждане:19.03.1950г. в с. Кости, Община Царево
Адрес: гр.Царево, кв.”Василико”№94А
Телефони: дом. 0590 52124, сл. 0590 52025, факс 0590 52003
Семейно положение:Женен с две деца

ОБРАЗОВАНИЕ:

1958-1963г. – Основно училище “Св.св.Кирил и Методий” – с.Кости
1963-1968г. – ЕСПУ”Н.Й.Вапцаров” – гр.Мичурин
1968-1973г. – Висш инженерен лесо-технически институт – гр.София, специалност “Горско стопанство”
1974-1975г. – Школа за запасни офицери – гр.Враца – редовна служба в БНА

1981-1983г. – Академия за обществени науки и социално управление – гр.София, следдипломна квалификация, специалност “Управление на социално-политическите дейности”

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
1974-1975г. – Горско стопанство – с.Ново Паничарево – Началник горски участък
1975-1979г. – Горско стопанство – с.Кости – Заместник Директор
1979-1981г. – Общински народен съвет – Кмет на Община Мичурин
1983-1985г. – гр.Мичурин – Председател на Държавен и народен контрол
1985-1989г. – Първи секретар на Общински съвет – гр.Мичурин

1989-2001г. – Горско стопанство – гр.Царево – Главен инженер
2002-2003г. – Кмет на Община Царево
от 2003г. - Кмет на Община Царево / I I мандат /
Допълнително за този град

Снимки в този град - 3
Снимките в този град са преглеждани - 10855 пъти