АвренКрасимир Христов Тодоров

Роден на 07.10.1948 г. в гр.Провадия

Образование:
ВИНС "Димитър Благоев " гр.Варна
Специалност "Икономика на търговията" - завършил 1975 г.
Следдипломна квалификация по специалност
"Управление,организация и технология на вътрешната търговия" - 1981 г.

Семеен с една дъщеря

Трудов стаж:
ОСП "Студентски общежития и столове" - заместник-директор
ПК "Аврен" - заместник-председател
От 1986 г. - заместник председател на ИК на ОбНС Аврен
От 1988 до 1990 г. е председател на ИК на ОбНС Аврен
От 2003 г. е избран за кмет на Община Аврен
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти