КърджалиХасан Азис Исмаил

Дата и място на раждане: 16 април 1969 г. в гр. Кърджали.

Образование:
1994г. - 1998г. - Университет за национално и световно стопанство - гр.София
Степен на образование: Икономист, Магистър "Мениджмънт и маркетинг"
1990г. - 1995г. - Университет за архитектура, строителство и геодезия-София
Степен на образование: Строителен инженер, Магистър "Промишлено и гражданско строителство"
1988г. - 1990г. - Военна служба;
1984г. - 1988г. - Математическа паралелка към ЕСПУ "Хр.Ботев"- гр.Кърджали
1976г. - 1984г. - ОУ "Хр. Смирненски" - с.Мост;

Трудов стаж:
2003г. - до момента - Кмет на Община Кърджали
2001г. - 2003г. - Заместник-областен управител на Област с административен център Кърджали, ресор "Административен контрол, държавна собственост, регионално развитие и евроинтеграция;
1999г. - 2001г. - Мениджър в "Екип интернационал" ООД - гр.София;
1998г. - 1999г. - Строителен инженер, началник офертен отдел в "Бигла III" ООД - гр.София;
1997г. - 1998г. - Строителен инженер"Индустриално строителство" ООД - гр.София;
ански институт - четири нива;
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти