СевлиевоЙордан Георгиев Стойков

Роден на 14.07.1964 год. в Севлиево.
Завършва средното си образование в СОУ "Васил Левски" гр.Севлиево. Висшето си образование получава във ВСИ гр. Пловдив, специалност
"Aгро-инженер-лозаро-градинарство".През 2001
год.защитава квалификационна степен "Фирмен
мениджмънт" в Стопанска академия "Д.А.Ценов"
гр.Свищов.Работи в системата на земеделието в
общината.
От 1991 година в продължение на четири мандата е
общински съветник , а от 2003 до 2005 година е
председател на Общински съвет Севлиево.
Женен, с един син
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти