Сливо полеГеорги Стефанов Големански

Име, презиме, фамилия:Георги Стефанов Големански
Място и дата на раждане: 23 януари 1957 г., гр.Сливо поле
Образование: Висше ВТУ "Ангел Кънчев" гр.Русе,
Специалност ЕСЕО – електроинженер;

ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.В.Търново
Специалност "Публична администрация"

Професионален опит: Община Сливо поле – Зам.кмет;
РПК "Съединение" гр.Сливо поле – Председател;
Семейно положение: женен
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти