СмолянДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА

Родена на 01.07.1960 година.ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва:

Строителен техникум “Н.Й.Вапцаров” – гр. Смолян, специалност “Строителство и архитектура”.

• Учителски институт “Дичо Петров” – гр. Смолян, специалност “История и география”.

• Университет за национално и световно стопанство, следдипломна квалификация, специалност

"Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите” и “Публична администрация”.

• Варненския технически университет – гр. Варна, специалност “Право”.

• Софийски университет “Климент Охридски” – гр. София, специалност “География”.

КАРИЕРА

От 2003г. до момента е кмет на Община Смолян ; Член на Конгреса на местните и регионални власти в Съвета Европа /КМРВЕ/; Председател и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и Председател на Асоциацията на родопските общини.

От 2001 г. до 2003 г. в Център за устойчиво развитие на планината – гр. Смолян като Изпълнителен директор; Експерт в 39-то Народно събрание и Член на Съвета на директорите на “Понс – Холдинг” - гр. Бургас.

От 1997 г. до 2001 г. участва в 38-то Народно събрание като Народен представител.

От 1991 г. до 1997 г. работи в кметство с. Момчиловци, община Смолян като кмет.

От 1990 г. до 1991 г. в Икономически техникум “Карл Маркс” гр. Смолян като учител.

От 1982 г. до 1990 г. в Партията като младежки ръководител.

Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти