СтрумяниВалентин Чиликов

Роден: 29.01.1970 г. в гр. Сандански
Образование: 1999 г. – завършил е “Мениджмънт на социалните дейности” в СУ “Св.Климент Охридски”
Специализации: 1999 г. - “Международно търговско право” в СУ “Св.Св.Климент Охридски”
Професионален опит:
• 1991 – 1996 г. – инспектор по гражданска защита, инспектор по цените в Общинска администрация – Струмяни;
• 1996-1997г. – зам.управител на българо-гръцка фирма “Вангелис”;
• 1997 – 1999 г. – Председател на Поземлена комисия Струмяни;
• от 1999 г. – Кмет на община Струмяни.
Членство в професионални и други организации: председател на СЮЗО, член на НСОРБ, заместник председател на Постоянната комисия по европейска интеграция и международно сътрудничество към НСОРБ, член на работната група по САПАРД към МЗГ, член на Пирински туристически център, член на работна група по финансова децентрализация към МРРБ, член на работна група в МФ, президент на спортен отбор и др.
Езикова подготовка: Ползва английски, руски, сръбски език.
Семейно положение: Неженен.
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти