ТунджаГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

Георги Стоянов Георгиев е роден на 01 октомври 1959 г. в с. Генерал Инзово, Община Тунджа.
Завършва основното си образование в ОУ " Климент Охридски" с. Крумово, община Тунджа. Средно образование завършва в ТМТ "Иван Райнов" гр. Ямбол.Висшето си образование завършва през 1984 г. в ВТУ "Кирил и Методий"-гр. Велико Търново, специалност "История".
Трудовата си биография започва през 1984 год. в гр. Ямбол. Работи последователно като: Секретар в системата на ОК на ДКМС, Инспектор в Детска педагогическа стая, Секретар на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.От 1995 г. до 2000 г. работи в частния бизнес в сферата на търговията, строителството и селското стопанство.От 2000 год. работи като старши експерт "ГРАО" в отдел "Административно-информационен" на Община "Тунджа".
Кмет на Община "Тунджа" Мандат 2003 - 2007 год.
Женен, с две деца.
Избран за Кмет на Община "Тунджа" през месец Ноември 2007 год.
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти