ВрацаТотю Младенов Младенов

Роден на 19.06.1964 г. в гр. Враца. Завършва начално образование в училище св. св. "Софроний Врачански", гр. Враца, основно образование в училище "В. Кънчев";, гр. Враца и средно-специално образование в строителен техникум "Г. С. Раковски";, гр. Враца през 1983 г., с отличие, специалност строителен техник. Висше образование завършва във Висш институт по архитектура и строителство, гр. София. През 1990 г. е дипломиран строителен инженер, специалност "Водоснабдяване и канализация".
От 1990 до 1991 година работи в строителна фирма в гр. Враца като проектант. От есента на 1991 г. работи като координатор в Синдикалния регионален съвет на КТ "Подкрепа" във Враца, а от 1992 г. е избран за негов председател. През 1995 г. заема поста конфедерален секретар по информационната политика на КТ "Подкрепа", София. От 1997 г. е избран за конфедерален секретар по социалната политика на КТ "Подкрепа". От 15 март 2002 година е изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда". От януари 1997 г. до март 2002 г. е избран за конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" - София по социалната политика и отговаря за цялостната социална политика на синдиката. В тази си длъжност участва в разработването на материали, свързани със социалната политика по: пазар на труда, безопасни и здравословни условия на труд, пенсионно-осигурителни системи, цени, доходи, жизнено равнище, колективно трудово договаряне, синдикатите и международното трудово законодателство, алтернативи за заетост в моноиндустриален регион, трудово-правни отношения. Участва в работни групи по създаване на законите за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и Кодекса за задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Координира дейността в КТ "Подкрепа" за внедряването в България на "Хранителна програма за българските работници и служители" (чрез системата на ваучерите) и дейността на регионалните и професионални консултантски центрове на КТ "Подкрепа".
Има специализации в САЩ, Полша, Унгария, Германия, Франция, Белгия, Гърция, Аржентина и Чили в областта на пенсионно-осигурителните системи, на осигуряването срещу трудови злополуки и професионални заболявания, на осигуряването срещу безработица, пазара на труда, квалификацията и преквалификацията. От името на КТ "Подкрепа" участва в обучение по "Посредничество и арбитраж при решаване на колективните трудови спорове". Обществените ангажименти на инж. Тотю Младенов са свързани с участия, като представител на КТ "Подкрепа" в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и в парламентарната Комисия по социална политика, бил е заместник председател на Националния съвет по условия на труд от квотата на работниците и служителите и председател на Надзорния съвет на Националната служба по заетостта от квотата на работниците и служителите. В периода от м. април 2000 г. до м. март 2002 е член на Националния съвет за насърчаване на заетостта, на Управителния съвет на Националната агенция по професионално образование и обучение, на Управителния съвет на Фонд "Условия на труд", на Управителния съвет в Социално-инвестиционния фонд и председател на Управителния съвет на "Съюза на потребителите" към КТ "Подкрепа”.
Моралната отговорност е наследена от бащата - бивш зам. директор на СМК-Враца и майката, работила като медицинска сестра, понастоящем и двамата - пенсионери. “Кореняк” врачанин по бащина линия, който желае да помогне на община Враца с познанията и опита си, който е натрупал през тези 16 г. обществена дейност, както в България, така и в чужбина.
В семейно отношение - женен, с едно дете.
Хоби: запален баскетболист.
Допълнително за този град

Снимки в този град - 0
Снимките в този град са преглеждани - 0 пъти